Rakentamisen perusteet


Suoritettuasi Rakentamisen perusteet -jakson osaat luoda ja muokata perusprimitiivejä. Hallitset kuvien lataamisen Second Lifeen ja tiedät, miten niitä voidaan hyödyntää rakentamisessa. Lisäksi tiedät mitä skriptit ovat ja miten niitä voi muokata.

Lue ohjeet ja tee sivun lopusta löytyvä oppimistehtävä.

Missä voi rakentaa?
Primitiivin luominen
Primitiivin perustiedot
Primitiivin sijainti, kopiointi ja siirtäminen
Primitiivin muokkaaminen
Primitiivin teksturointi
Skriptien ja muun sisällön luominen objektiin
Primitiivien linkittäminen ja purkaminen
Omien kuvien ja tekstuurien lataaminen
Skulptit
Skriptaus
Linkkivinkkejä

Oppimistehtävä


rakentaminen2.jpg
Kuva: Rakentamisen oppitunti Edufinlandin hiekkalaatikollaMISSÄ VOI RAKENTAA?

Hiekkalaatikko (Sandbox) on paikka, joissa kuka tahansa voi harjoitella rakentamista. Edufinland-saariston hiekkalaatikko sijaitsee Orientaatiosaarella (Orientaatiosaaren hiekkalaatikko soveltuu hyvin myös oppituntien ja muiden kokoontumisten pitämiseen). Hiekkalaatikoilla luodut ja rakennetut objektit palautuvat omistajalleen automaattisesti yleensä 3-12 tunnin kuluessa. Rakentamisoikeudet näet valikosta World > Place Profile > About Land > Options > Build (jos kohta Everyone on ruksattuna, kaikki saavat rakentaa). Objektien palautusaikarajan näet kohdasta About Land > Objects > Auto return other residents' objects. Hiekkalaatikoilta palautuneet objektit löytyvät oman Inventoryn Lost and Found -kansiosta.

What is a sandbox? (Second Life Video Tutorial)PRIMITIIVIN LUOMINEN (Create)

Second Lifessä luotavia objekteja eli rakennuspalikoita kutsutaan primitiiveiksi. Rakentamisen eli primitiivien luomisen voit aloittaa joko

1) valitsemalla hiirellä käyttöliittymän ylävalikosta Build > Build tai
2) klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella maata ja valitsemalla avautuvasta valikosta Build.

Kummassakin tapauksessa näytölle avautuu rakennusikkuna (ks. kuva), jonka yläreunassa on 5 työkalupainiketta (Focus, Move, Edit, Create, Land). Rakennusikkunan sisältä vaihtelee sen mukaan, mikä työkaluista on valittuna.

ScreenHunter_01_Jan._03_22.01.gif
Kuva: Build-ikkuna

Primitiivi luodaan valitsemalla rakennusikkunan yläriviltä työkaluksi Create eli Taikasauva (valinta on oletuksena automaattisesti). Klikkaamalla taikasauvalla maahan saat luotua primitiivin.

rakentelua1.jpg
Kuva: Avatar ja primitiivi

Oletusarvona on, että haluat luoda kuution (Cube) muotoisen laatikkoprimitiivin, jonka materiaali on vaneri. Rakennusikkunassa voit halutessasi vaihtaa primitiivin muodon esimerkiksi palloksi, kartioksi tms. Valittavanasi olevat perusprimitiivit ovat laatikko (Box), sylinteri (Cylinder), prisma (Prism), pallo (Sphere), rinkeli (Torus), putki (Tube), kehä (Ring) ja skulpti (primitiivin muoto määräytyy valitsemasi sculpt-tekstuurin mukaiseksi). Tavallisen primitiivin maksimikoko on 10 m x 10 m x 10 m.PRIMITIIVIN PERUSTIEDOT (Edit)

Tarkista, että luomasi primitiivi on aktiivinen (tarvittaessa voit klikata primitiiviä hiiren oikealla näppäimellä ja valita avautuvasta valikosta Edit-työkalun). Aktiivisen primitiivin reunat ovat keltaiset.

Rakennusikkunassa on 5 välilehteä (General, Object, Features, Texture, Content). General–välilehdellä voit antaa primitiiville nimen (oletusarvoisesti primitiivin nimi on aina Object). Kohdassa Description voit kuvailla primitiiviäsi lisää. General-välilehdellä näkyvät myös mm.

- primitiivin luojan nimi (Creator),
- primitiivin omistajan nimi (Owner) sekä
- ryhmä, jolla on oikeuksia primitiiviin (Group).

Luodessasi/antaessasi luomasi primitiivin eteenpäin voit määritellä, voiko seuraava omistaja (Next Owner) muokata (Modify), kopioida (Copy) tai jakaa (Transfer) primitiiviäsi eteenpäin. Lisää tarvittaessa rastit em. laatikoihin. Voit myös myöntää kenelle tahansa (Anyone) oikeudet siirtää (Move) tai kopioda (Copy) primitiiviä (kopiontioikeus saattaa olla hyödyllinen esimerkiksi oppimateriaalia jaettaessa).PRIMITIIVIN SIJAINTI, KOPIOINTI JA SIIRTÄMINEN (Edit)

Edit-työkalun ollessa valittuna rakennusikkunan yläreunassa näkyvät valinnat Move (siirrä) ja Rotate (käännää). Mikäli haluat siirtää tai liikutella primitiiviä, valitse Move (huomaa, että siirtäminen onnistuu vain primitiivin ollessa aktiivinen). Primitiiviä voidaan nyt siirtää X-, Y-, ja Z-akselien suuntaisesti joko

1) vetämällä hiirellä primitiivin ympärillä näkyvistä nuolista (punainen, sininen, vihreä) tai
2) muuttamalla Object-välilehdellä X-, Y- ja Z-arvoja kohdassa Position (meters).

X = eteen/taakse (vihreä nuoli), max 256 m
Y = vasen/oikea (punainen nuoli), max 256 m
Z = korkeus (sininen nuoli), max 4000 m

Mikäli haluat luoda kopion primitiivistä, siirrä primitiiviä Shift-näppäin pohjassa.

Aktivoimalla rakennusikkunasta valinnan Rotate voit käännellä primitiviä joko

1) primitiivin ympärillä näkyvistä kääntökaarista (punainen, sininen, vihreä) tai
2) muuttamalla Object-välilehdellä X-, Y- ja Z-arvoja kohdassa Rotation (degrees).PRIMITIIVIN MUOKKAAMINEN (Edit)

Voit muuttaa aktiivisen primitiivin kokoa aktivoimalla rakennusikkunasta valinnan Strech. Voit muuttaa primitiivin kokoa joko

1) venyttämällä primitiiviä sen reunoilla näkyvistä pisteistä (punainen, sininen, vihreä) tai
2) muuttamalla Object-välilehdellä X-, Y- ja Z-arvoja kohdassa Size (meters).

Primitiivin mittasuhteet säilyvät, kun kokoa muutetaan kulmapisteistä vetämällä.

Object-välilehdellä sijaitsevat myös valinnat:

 • Locked = lukitsee primitiivin paikoilleen, jolloin sitä ei ole mahdollista liikuttaa
 • Physical = primitiivi toimii fysiikan lakien mukaisesti (esimerkiksi se putoaa maahan eikä jää ilmaan leijumaan)
 • Temporary = primitiivi katoaa automaattisesti lyhyen ajan sisällä
 • Phantom = ominaisuus, joka mahdollistaa läpikuljettavuuden

 • Path Cut –arvoa säätämällä voit 'leikata' primitiivin muotoa ja reunoja. Hollow ja Hollow Shape –valinnoilla voit tehdä esimerkiksi erimuotoisia ikkunoita tai muita aukkoja (kokeile esim. Hollow 40 ja Hollow Shape Default). Muita Object-välilehdellä sijaitsevia muokkaustoimenpiteitä ovat:

 • Twist = kierto
 • Taper = kavennus
 • Top Shear = vääntö
 • Slice = viipalointi

Building Second Life Windows by Con WyliePRIMITIIVIN TEKSTUROINTI

Texture-välilehdellä voit muuttaa primitiivin väriä (klikkaa hiirellä Color-laatikkoa ja valitse väri) tai tekstuuria (esim. pintakuviointi tai kuva). Tekstuurin voit vaihtaa klikkaamalla hiirellä Texture-laatikkoa ja valitsemalla avautuvasta ikkunasta (My Inventory > Textures tai Library > Textures) kuvan tai muun kuvioinnin. Alkuperäisen oletuskuvioinnin saat palautettua Default-painikkeella, Blank-painikkeella voi luoda pinnan, jossa ei ole väriä tai teksturointia. Voit tuoda Second Lifeen myös omia kuviasi, ks. ohjeet alempana.

Huom! Mikäli et halua lisätä teksturointia kaikille primitiivin pinnoille, aktivoi ennen tekstuurin valintaa rakennusikkunasta Select Face –valinta ja valitse hiirellä klikkaamalla ne pinnat, joille haluat teksturoinnin lisätä.

Transparency–arvolla (%) voit säätää kuvioinnin tai kuvan läpinäkyvyyttä, Glow-arvoa nostamalla kuvaan lisätään hehkua (kokeile myös valintaa Full Bright). Alasvetovalikoista löytyvät valinnat Shininess (kiilto) ja Bumbiness (kohokuvio). Repeats Per Face/Meter -arvoilla määritellään tekstuurin toistuminen pinnalla.

Uusimmissa katseluohjelmissa primitiivin pintaan on mahdollista lisätä myös ns. mediapinta (esim. www-sivu). Texture-välilehden alareunassa on Add Media –valinta (painike +), jota klikkaamalla aukeaa Media Settings -ikkuna. Home Page –laatikkoon voit kirjoittaa primitiivin pintaan haluamasi www-sivun osoitteen.SKRIPTIEN JA MUUN SISÄLLÖN LISÄÄMINEN OBJEKTIIN

Content-välilehdellä voit lisätä primitiiviin tai skulptiin esimerkiksi jonkun toiminnallisen skriptin ja/tai muuta sisältöä (voit rakentaa esimerkiksi objektin, jota klikkaamalla opiskelijat saavat itselleen oppilaitoksen maamerkin ja/tai oppimateriaalia/muuta lisätietoa sisältävän Notecardin). Valitse Inventorystä haluamasi sisältöobjektit (skripti, maamerkki ja notecard) ja raahaa ne hiirellä Content-välilehdellä sijaitsevaan Contents-kansioon.

Edufinland II –saarelta (tarkempi osoite löytyy Opetusvälineet-sivulta) voit halutessasi noutaa Case Dirvalin oppilaitoskäyttöön laatiman kansion, joka sisältää tärkeimmät ja yleisimmin käytettävät perusskriptit. Saadaksesi skriptit sinun tulee kuulua Edufinland-ryhmään ja aktivoida kyseinen ryhmä.

Lisätietoja skriptauksesta jäljempänä kohdassa Skriptaus.PRIMITIIVIEN LINKITTÄMINEN JA PURKAMINEN

Mikäli olet rakentanut useista primitiiveistä koostuvan kokonaisuuden, kaikki primitiivit on lopuksi yhdistettävä yhdeksi kokonaisuudeksi (muutoin et voi esimerkiksi liikuttaa kokonaisuutta tai tallettaa sitä Inventoryysi). Primitiivien yhdistäminen tapahtuu valitsemalla hiirellä kaikki kokonaisuuteen kuuluvat primitiivit (helpoiten tämä onnistuu maalaamalla) ja valitsemalla ylävalikosta Build ja Link (tai pikavalinnalla Crtl+L). Mikäli haluat myöhemmin muokata kokonaisuutta, voit lisätä rakennusikkunassa rastin kohtaan Edit Linked ja valitsemalla muokattavan primitiivin tai vaihtoehtoisesti valita ylävalikosta Build ja Unlink.OMIEN KUVIEN JA TEKSTUURIEN LATAAMINEN

Voit ladata Second Lifeen myös omia kuvia ja tekstuureja esimerkiksi opetuskäyttöön tarkoitettua diaesitystä varten (ks. tarkemmin luku Opetusvälineet). Avaa My Inventory ja klikkaa ikkunan alareunasta + -painiketta. Näkyville aukeaa valikko, josta valitaan Upload > Image. Kuvien lataaminen maksaa 10L$/kuva (esimerkiksi PowerPoint -esitystä varten kaikki diat on ladattava erillisinä kuvina).SKULPTIT

Skulpti on 3D-objekti, jonka muoto määräytyy erityisen tekstuurin mukaisesti. Skulptien avulla 3D-arkkitehtuuriohjelmista voidaan tuoda Second Lifeen muotoja, joiden työstäminen primitiivejä yhdistelemällä olisi hankalaa tai vaatisi huomattavan suurta määrää yksittäisiä primitiivejä (lisätietoja: Skulpted Prims - Importing).

skulpti.jpg
Kuva: Skulptin lisääminen primitiiviin.

Kaupoista löytyy ilmaisia skulptipaketteja, lisäksi omassa Inventoryssäsi on valmiina joitakin skulptimuotoja (My Inventory > Sculpties). Voit käyttää skulpteja rakentamisessa seuraavasti:

1) Luo primitiivi yllä olevien perusohjeiden mukaisesti.
2) Avaa välilehti Object.
3) Valitse alasvetovalikosta vaihtoehto Sculpted (oletusarvona on Box).
4) Alasvetovalikon alapuolella näkyy laatikko Sculpt Texture. Klikkaa laatikkoa, jolloin avautuu ikkuna Pick: Texture.
5) Kirjoita ikkunan yläreunan hakupalkkiin esimerkiksi 'banana'. Valitse luettelosta kyseinen skulpti ja klikkaa OK. Luomasi primitiivin muoto on nyt valitsemasi skulptin mukainen.SKRIPTAUS

Second Lifessa objektien toimintaa ja vuorovaikutusta voidaan ohjailla skripteillä. Niillä voidaan saada objekti ottamaan tai antamaan jotakin, keskustelemaan avatarin kanssa tai vaikka teleporttaamaan avatar johonkin tiettyyn paikkaan. Ovi on esimerkki yksinkertaisesta skriptatusta objektista.

Skriptit liitetään objektiin viemällä ne Build-ikkunassa Content-välilehden Contents-kansioon. Skripteille on Inventoryssä oma kansionsa.

Second Lifen käyttämä LSL eli "Linden Scripting Language" on varsin yksinkertainen ohjelmointikieli. Voit luoda skriptin itse, etsiä valmiita skriptejä tai voit muokata jo olemassa olevia skriptejä.

Skriptejä kirjoitetaan Second Life –selaimessa valitsemalla Inventoryn alareunan plussasta New Script. Useissa valmiissa skripteissä on kommenttiriveille kirjoitettu ohjeita niille, jotka haluavat vain säätää skriptin toimintaa.

skriptikuva.jpg

Valmiita skriptejä voi myös ostaa tai hakea ilmaiseksi:

Free Script Library
Edufinland II (saadaksesi käyttöösi EduFinlandin skriptit sinun tulee olla Edufinland-ryhmän jäsen ja aktivoida kyseinen ryhmä)

Lisätietoja skriptauksesta löytyy englanninkielisestä Second Life -wikisä LSL Tutorial. Second Life –selaimen sisällä apua saat Help-valikon Help Browserista.

Suomenkielisiä ohjeita löytyy Fuzz Differencen laatimasta wikistä Suomenkielinen opas LSL-skriptaukseen.

Oheisen kuvan kettu on ostamassa itämaista taloa. Sen myyntipaketissa on talo sekä kaksi skriptiä, joista toinen näyttää talopaketin tiedot tekstinä laatikon päällä (Hovering Text) ja toinen saa laatikon pyörimään ympäri (Very Slow Rotation).
LINKKIVINKKEJÄ JA MUUTA HYÖDYLLISTÄ

Ivory Tower Library of Primitives, Natoma
- ohjeita rakentamiseen
Builders Brewery (Main) Textures, Building Classes, Megaprims, Builders Brewery
- ilmaisia rakennustarvikkeita ja megaprimejä (megaprim = tavallista, itse luotavaa primitiiviä suurempi primitiivi, esim. 40 m x 40 m)
- rakennuskursseja
Fuzz Differencen opas "Rakentaminen 1" (PDF):

RAKENTAMISEN PERUSTEET: OPPIMISTEHTÄVÄ

Näiden tehtävien suorittamiseksi tarvitset kaksi skriptiä, jotka löydät Open repusta. Open reppu löytyy seuraavista sijainneista:

InnoOmnia
Kielitaituri

Saat repun sisällön itsellesi klikkaamalla reppua. Voit myös noutaa ohjeiden mukaisesti koko Case Dirvalin skriptikokoelman EduFinland II -alueelta.

1. Skulptin ja skriptin lisääminen primitiiviin
Tee omena (skulptin sisältävä primitiivi), joka antaa klikkaajalle
 1. maamerkin EduFinlandin hiekkalaatikolle sekä
 2. notecardin.
Apua saat tehtävän vaiheittaisesta toteutusohjeesta.

Ohjeen notecardin tekemiseksi löydät 6. jaksosta. Tehtävässä tarvittava skripti on nimeltään: notecard and_landmark_giver

2. Skriptin muokkaaminen
Luo primitiivi ja lisää siihen skripti, joka saa primitiivin antamaan klikkaajalle oman oppilaitoksesi www-osoitteen. Tehtävässä tarvittava skripti on nimeltään: website_link

3. Vierailukäynti
Etsi Second Lifestä tila tai rakennuskohde, joka on mielestäsi kiinnostava, hyödyllinen, hyvin suunniteltu/rakennettu tai muutoin mielenkiintoinen. Kerro valinnastasi keskuslupalstalla ketjussa 3. jakso: vierailukäynti rakennuskohteeseen ja kuvaile, miksi valitsit juuri kyseisen kohteen. Lisää viestiisi myös maamerkki (LM), jotta muutkin pääsevät vierailemaan valitsemassasi kohteessa.