Oppimisympäristön rakentaminen I, oppimisympäristö


Suoritettuasi Oppimisympäristön rakentaminen I -jakson tunnet virtuaalisen maan hallintaan liittyvät käsitteet ja hankintatavat ja omaat peruskäsityksen siitä, mitä maan ylläpito ja hallinta käytännössä tarkoittavat. Hallitset myös maanmuokkauksen perustoiminnot ja osaat säätää alueen perusasetuksia. Tiedät, mitä asioita tulee ottaa huomioon virtuaalisen oppimisympäristön suunnittelussa.

Lue ohjeet oppimisympäristön suunnitteluun ja tee lopuksi oppimistehtävät. Ne toimivat parhaiten paritehtävinä.

Second Life -oppimisympäristön alustava suunnittelu
Oman tontin tilaaminen
Tontin rakentaminen
Ympäristön pedagoginen suunnittelu
Tontin jakaminen pienemmiksi yksiköiksi
Käyttäjäryhmät

Oppimistehtävät


Yksittäisiä kursseja voi pitää vaikkapa hiekkalaatikolla tai toisten tiloissa, jos se paikan omistajalle sopii, mutta oma tontti on yleensä tarkoituksenmukaisin lähtökohta. Omalla tontilla voit rakentaa oppisisältöihin sopivia simulaatioita tai autenttisia ympäristöjä. Oma tontti mahdollistaa myös erilaisten oppimispelien, -välineiden ja nettimateriaalien näyttötaulujen sijoittelun sekä luovat, elämykselliset tilaratkaisut, joista jäljempänä on muutamia esimerkkejä.

Oma tontti tarjoaa myös yleisiä tiloja paremman yksityisyyden suojan. Voit perustaa ulkopuolisilta suljettuja tai äänieristettyjä tiloja vaikkapa oppilaanohjauksen keskusteluja varten.

Oma tontti voi tarkoittaa mitä tahansa pienestä maatilkusta useiden saarten muodostamaan kokonaisuuteen. Tonttiin kuuluu myös sen ilmatila, johon voi rakentaa siinä missä maan pinnallekin. Tavalllista onkin, että muutaman sadan metrin korkeudessa kelluu erillinen "taivastaso" eli opetus- tai ryhmätyötila.SECOND LIFE -OPPIMISYMPÄRISTÖN ALUSTAVA SUUNNITTELU

Second Lifessa on useita tapoja hankkia oma tontti:
  1. ostaa kokonainen sim eli full region (256x256 metrin kokoinen itsenäinen alue) suoraan Linden Labiltä;
  2. vuokrata sim tai siitä lohkottu pienempi tontti (parcel) välittäjältä;
  3. hankkia "Linden Home" tai muu pieni alivuokralaistontti avattaren omaan käyttöön.

Pinta-ala ja sallittu rakentamisen määrä (prim account) ovat keskeiset kriteerit maanhankintapäätöksessä. 1. ja 2. vaihtoehtojen paremmuus riippuu tilanteesta. Kovin pieni vuokratontti (vaihtoehto 3) ei yleisesti ottaen sovellu oppilaitoskäyttöön, mutta kylläkin opettajan omaan rakenteluun tai harjoitteluun. Mikäli oppilaitoksella jo on kokonainen sim, on mahdollista hankkia lisäksi huokeampi homestead eli sim, jossa on pienempi maksimiprimimäärä (3750).

Suunnitelma omasta tai oppilaitoksesi Second Life -pedagogiikasta (ks. 4. jakso) tarjoaa pohjan tila- ja oppimisympäristöpäätöksille. Suunnitelmia laadittaessa kannattaa tarkastella toisten tekemiä ratkaisuja ja toisten tonttien kokoja esimerkiksi kartan ja vierailujen avulla. Ositetuissa simeissä (kuten EduFinland-alueella) näet tonttien rajat maassa sinisin viivoin valitsemalla World > Show > Property Lines.

Tontin koon näet osoittamalla sen maanpintaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla About Land. General-välilehdellä näkyy tontin neliömetrimäärä ja Objects-välilehdellä käytössä oleva primi-määrä. Tarkasteluun valitun tontin rajat korostetaan keltaisella.

prims-on-parcel.png

Kuvassa on tarkastelun kohteena Verkko-opiston tontti. About Land -ikkunan Objects-välilehdellä näkyy
  • Primitive usage: 9580 / 15000 - koko simin (EduFinland III) käytetty primimäärä / rakennuskapasiteetti
  • Prims parcel supports: 1875 - kyseisen tontin rakennuskapasiteetti
  • Prims on parcel: 1713 - kyseisen tontin rakentamiseen käytetty primimäärä

Tontin koon lisäksi merkittävä tekijä on siis sallittujen primien määrä eli Prim count. Primit ovat Second Lifen rakentamisen peruskappaleita (ks. 3. jakso). Lähtökohtaisesti isommalle alueelle saa enemmän primejä eli voi rakentaa enemmän. Simin maksimi on 15000 primiä.

Tontin koko vaikuttaa myös siihen, montako avatarta sillä voi samanaikaisesti olla. Pienellä tontilla raja voi kulkea kahdessakymmenessä, kun täysikokoisella saarella teoreettinen maksimi on sata avatarta. Käytännössä toiminnallisuuden raja tulee vastaan usein jo 40-60 avattaressa, sillä suuri avatarten määrä lisää siirrettävän datan määrää ja hidastaa alueen toimintaa.OMAN TONTIN TILAAMINEN

Sim voi sijaita mantereella, jolloin maa sen ympärillä jatkuu joka suuntaan tai se voi olla erillinen saari. Jos oppilaitos haluaa saarensa jonkin jo olemassaolevan saaren naapuriksi, täytyy tulevilta naapureilta saada ensin lupa. Tämä koskee myös kulmittaisia naapureita (ks. Linden Labin ohje).

Simin hankintakustannus on 1000 USD ja kuukausivastike 295 USD. Tällä hinnalla saa käyttöön tyhjän 256x256 metrin vapaasti muokattavan alueen. Alennettu oppilaitoshinta poistui käytöstä vuoden 2011 alusta. Kun aiot ostaa simin Linden Labilta, lähetä tilauksesi sähköpostitse osoitteeseen business@secondlife.com. Lisätietoja sivulla Second Life Education.

Välittäjien kautta on joustavammat mahdollisuudet ostaa myös pienempiä tontteja. He ottavat luonnollisesti provision toiminnastaan, joten hinta voi olla suhteellisen korkea verrattuna suoraan Linden Labiltä vuokrattuun simiin.

Asiointi suomalaisen toimijan kanssa on monen oppilaitoksen näkökulmasta etu. Tunnetuin suomalainen opetusalan keskittymä on EduFinland, jolla on myös omat nettisivut. Sitä hallinnoi eOppimiskeskus, joka vuokraa tontteja edelleen suomalaisille oppilaitoksille. Lisätietoja eOppimiskeskuksesta.TONTIN RAKENTAMINEN

Rakentaminen Second Lifessa on suhteellisen helppoa. Perusohjeet löytyvät tämän wikin 3. jaksosta. Second Lifessa on myynnissä myös monenlaisia valmiita rakennuksia, kalustusta ja maisemointitarvikkeita pikkurahalla ja jopa ilmaiseksi. Jotta oppilaitos kuitenkin saisi tavoitteitaan ja pedagogiikkaansa tukevan oppimisympäristön, tarvitaan usein huolellista suunnittelua ja myös virtuaalimaailman ammattirakentajien apua.

Suomalaisista Second Life -rakentajista ei ole yleistä tai virallista listausta. Ainakin Annika Keskisen (ISL Yolanda Hirvi) ja Pekka Qvistin (ISL Case Dirval) yrityksellä Metaverstaalla on pitkä kokemus rakentamisesta suomalaisille oppilaitoksille. Myös eOppimiskeskuksen kautta voi löytyä hyviä kontakteja.

Oman alueen hallinnoinnissa on oltava huolellinen. Alue on siirrettävä ryhmän omistukseen, ja täydet hallinnointioikeudet (estate manager rights) voidaan antaa vain henkilöille, jotka tuntevat Second Lifen hyvin, sillä admin-oikeuksilla on hyvin helppo tuhota alue lopullisesti. Lisätietoja Second Lifen knowledge basessä: Managing Land.YMPÄRISTÖN PEDAGOGINEN SUUNNITTELU

Tärkein vaihe Second Life -saaren hankinnassa on suunnittelu. Ensinnäkin on oltava näkemys siitä, millaisia käyttöjä saarella on. Tähän liittyy sellaisia kysymyksiä kuin kenen on saarella tarkoitus oppia ja mitä, tekevätkö asiantuntijat ympäristön valmiiksi vai onko opiskelijoilla mahdollisuus rakentaa ympäristöä sekä yhdistetäänkö virtuaalimaailmaan internetin muita oppimateriaaleja.

Oppilaitoksella on jo tässä vaiheessa hyvä olla näkemystä pedagogisista tavoitteistaan ja didaktisista valinnoistaan virtuaalimaailmassa, sillä ne vaikuttavat olennaisesti siihen millaiseksi saaren pinnanmuodot ja mahdolliset rakennukset on suunniteltava. Biologian luennolle voi riittää yksi opettajasuuntautunut tila, kun taas virtuaaliluontorastit tarvitsevat toisenlaista lähestymistapaa.

Oppimisympäristön yhteistyömahdollisuuksiin sekä kokemuksellisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Second Lifen parhaita puolia on vahva läsnäolon tuntu, joka liittyy sekä yhdessä toimimiseen että elämykselliseen ympäristöön.

Lisää vinkkejä pedagogiseen suunnitteluun ja eri oppimisympäristöjen yhteiskäyttöön löydät 4. jaksosta sekä esityksestä Sulautuvat oppimisympäristöt: Second Life, netti ja lähiopetus.


luokkahuone.png
Luokkatila: pienenkin tilan mittasuhteissa on otettava huomioon, että kamera eli katsojan näkökulma on avatarin takana pään yläpuolella. Näin ollen lähellä seinää istuminen tai kapeat, mutkittelevat käytävät eivät toimi Second Lifessa. Kun halutaan toteuttaa reaalimaailman tiloja virtuaalimaailmassa, käytetään mittakaavan laajennusta noin 1,4-kertaisena.

taivastaso.png
Taivastila: taivastilaa käytetään lähinnä silloin, kun halutaan välttää satunnaisia ohikulkijoita, kun halutaan pitää ympäristö yksinkertaisena eli sen koneelle asettama kuorma vähäisenä sekä kun tarvitaan lisätilaa. Se voi myös toimia näppäränä kurssikohtaisena tilana, joka sisustetaan aina uudestaan tilanteen mukaan.

luentosali.png leirituli.png
Keskustelua tai luentoa varten voidaan rakentaa perinteinen luentosali tai auditorio. Tänne on myös luonteva rakentaa verkko-oppimateriaaleja näyttävä valkokangas kuten kuvan Helsingin työväenopistossa. Jos halutaan elämyksellisempää ympäristöä, voidaan sali korvata vaikkapa leiritulella viidakossa kuten InnoOmniassa.

hautausmaa.png labra.png
Aktivoiva ja toiminnallinen ympäristö on kokonaisvaltainen ja immersiivinen. Se voi perustua fantasiaan kuten Sotungin etälukion kirjallisuuden oppimispolun hautausmaa, jonka haudat ja kyltit kertovat 1800-luvun alun romantiikasta. Aalto-yliopiston Lablife3D-virtuaalilaboratorio puolestaan hyödyntää Second Lifen hyviä simulaatiomahdollisuuksia.TONTIN JAKAMINEN PIENEMMIKSI YKSIKÖIKSI

Simin asetuksia muokataan menemällä muokattavalle alueelle ja valitsemalla World > Place Profile. Sieltä otetaan joko Region/Estate tai About Land riippuen siitä halutaanko muokata koko simin vai sen osan oikeuksia.

Varsinainen maanmuokkaus hoituu tavanomaiseen rakentamisen tapaan: avataan Build-ikkuna ja valitaan sopiva työkalu, tässä tapauksessa Land (maansiirtotraktori-painike).

aboutland-ikkuna.pngMaanomistaja voi jakaa alueensa pienemmiksi yksiköiksi, joille voi asettaa erilliset käyttäjäryhmät sekä käyttö- ja pääsyoikeudet. Sillä tavoin voi myös helposti rajata esimerkiksi musiikki tai video kuulumaan vain pienelle alueelle. Tällainen ns. parcel media tai sub-parcel media on yhdensuuntainen kuten radio tai tv.

1) Valitse Edit-ikkunassa maanmuokkaustyökalu ja radiopainikkeella asetus Select Land. Rajaa maa-alue vetämällä sopiva lohko hiirellä.
2) Valitse Edit-ikkunasta Subdivide jakaaksesi maan ja hyväksy myös vahvistus.
3) Kun tekemäsi alue on aktiivinen (keltaiset kehykset), voit valita edit-ikkunasta About Land. Jos se ei enää ole aktiviinen, mene alueelle ja valitse World > About Land.
4) About Land -ikkunan Media-välilehdellä asetetaan parcelin mediasisällön lähde, esimerkiksi sillä kuuluva audiostream (vaikkapa nettiradio).
Huom: jaetun alueen liität sitä ympäröivään valitsemalla isomman alueen ja ottamalla Edit--ikkunasta Join.

Parcel median seikkaperäiset ohjeet englanninkielisessä wikissä: http://wiki.secondlife.com/wiki/Parcel_mediaKÄYTTÄJÄRYHMÄT


Kurssikohtaiset ryhmät tiedottamista, keskustelua ja materiaalin jakamista varten
Mikäli opiskelijaryhmäsi koko on enemmän kuin 2-3 opiskelijaa, kannattaa perustaa kurssikohtainen ryhmä tiedottamista, keskustelua ja materiaalin jakamista varten (mikäli ryhmää ei ole, joudut lähettämään tiedotteet ja materiaalit yksitellen jokaiselle opiskelijalle). Huomaa, että ryhmän perustaminen maksaa 100L$. Jokaisen opiskelijan tulee liittyä ryhmään ennen kuin hän pystyy vastaanottamaan tiedotteita tai osallistumaan ryhmäkeskusteluun.

Avaa sivupalkista People-valikko ja sieltä edelleen välilehti My Groups. Klikkaa ikkunan alareunasta + -painiketta ja valitse New Group. Kirjoita haluamasi ryhmän nimi yläpalkkiin, lisää halutessasi kuva klikkaamalla kuvalaatikkoa ja kirjoita lyhyt kuvaus ryhmästä ja sen tarkoituksesta. Kohdassa Group voit valita, voiko ryhmääsi liittyä vapaasti eli edellyttääkö siihen liittyminen kutsua vai onko liittyminen maksullista (voit muuttaa näitä asetuksia myöhemminkin). Klikkaa lopuksi Create Group.

Luomallesi ryhmälle muodostuu profiili-ikkuna, jossa on välilehdet General, Roles, Notices ja Land/Assets. Välilehdellä Roles voit kutsua ryhmääsi jäseniä (Invite > Open Resident Chooser > kirjoita avattaren nimi ja valitse Go > Select > Send Invitations). Notices-välilehdeltä voit lähettää viestejä. Land/Assets–välilehden asetukset liittyvät lähinnä yhteisen maan hallintaan (ks. seuraava kappale).

Huom! Kun olet perustanut ryhmän, siihen on liitettävä jäsen 48 tunnin sisällä, muutoin ryhmä katoaa eikä valitsemasi nimi ole enää käytettävissäsi. Huolehdi siis siitä, että ryhmääsi liittyy jäsen 2 vuorokauden kuluessa ryhmän perustamisesta.

Ryhmät maan hallintaa varten
Maanomistajan kannattaa luoda käyttäjäryhmiä, joille voi määrittää erilaisia käyttäjärooleja. Esimerkiksi vierasoikeuksia antamalla on helppo hoitaa oppitoksen tai projektin ryhmätiedotusta, officer-oikeuksia antamalla voi jakaa saaren ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Ryhmäoikeuksia säädetään sivupalkin People-välilehdeltä. Avaa välilehti My Groups. Avaa sen ryhmän profiili-ikkuna (Group Profile), jonka jäsenten oikeuksia haluat säätää. Profiili-ikkunan Roles-välilehdeltä löytyy valikko Roles, jossa voit luoda uusia rooleja erilaisille käyttäjäryhmille. Abilities-valikossa voit edelleen määritellä oikeuksia luomillesi rooleille.

Huom! Maan hallintaan liittyvien oikeuksien antamista tulee miettiä tarkoin ja niitä kannattaa jakaa vain henkilöille, jotka tuntevat Second Lifen ja maan hallintaan liittyvät toiminnot hyvin.

Ryhmien hallinnoinnin seikkaperäiset ohjeet löytyvät englanninkielisestä wikistä. Ks. myös Tontin rakentaminen -otsikon alta kolmas kappale.OPPIMISYMPÄRISTÖ: OPPIMISTEHTÄVÄ

1. Oppimisympäristöjen analysointia
Suunnittele tai ota esimerkiksi jokin jo olemassa oleva Second Life -oppimisympäristö. Esittele mikä on mielestäsi sen tavoite ja kenelle se on tarkoitettu. Millaiseksi oppimisprosessi esimerkkiympäristössäsi todennäköisesti muodostuu? Miten sosiaalinen (kielellinen) vuorovaikutus toteutuu ja miten se voisi tukea oppimista? Kirjoita pohdintasi keskusteluketjuun 5. jakso: oppimisympäristö. Jos käsittelet olemassa olevaa ympäristöä, liitä SLurl viestiisi.

2. Sulautettu oppimisympäristö
Pohdi millaisia eroja on otettava huomioon, kun kurssi toteutetaan lähiopetuksena, perinteisenä verkko-opetuksena tai Second Lifessa. Kirjoita aiheesta viesti keskusteluketjuun 5. jakso: sulautetut ympäristöt.