Oppilaitoskäyttö


Suoritettuaan 7. jakson opiskelijaa osaa ottaa huomioon virtuaalimaailmojen opetuskäytön oppilaitokselle asettamia haasteita.

Lue ohjeet ja tee sivun lopusta löytyvät oppimistehtävät.

Ryhmänhallintaa virtuaalimaailmassa
Second Lifen käyttö opetusverkossa
Netiketti ja tekijänoikeudet

Oppimistehtävä
RYHMÄNHALLINTAA VIRTUAALIMAAILMASSA

Second Life on avoin ja vapaa maailma siinä kuin reaalimaailmankin kaupungin torit ja kadut. Siellä voi oppia monenlaista, mutta siellä myös helposti harhautuu aiheesta ja voi kohdata jopa häiriköitä. Kaiken lisäksi varsinkin paikkaa vaihdettaessa kokemattomat SL:n käyttäjät saattavat eksyä. Koska opettaja ei näe opiskelijoitaan, on hänen oppimistuokion rakennetta suunnitellessaan ja tuokiota pitäessään oltava jatkuvassa vuorovaikutuksessa varmistaakseen, että opiskelijat seuraavat edelleen opetusta.

Suunnittele kurssi niin, että oppijoilla on aktiivinen ja aloitteellinen rooli. Pareissa ja ryhmissä toimiminen on osoittautunut hyväksi, sillä teknisessä ympäristössä kaksi selvittää pienet tekniset haasteet usein huomattavasti helpommin kuin yksi.

Usein oppijat sisäistävät uuden oppimisympäristön parhaiten, kun siihen voidaan tutustua lähiopetustilanteessa yhdessä, niin että jokainen voi luoda avattarensa ja harjoitella perustoimintoja yhdessä.

Uudenlainen oppimisympäristö ja sen sisäiset toimintamallit pitää ottaa huomioon myös tehtävien, tuotosten ja arvioinnin osalta. Kannattaa kuunnella ja vertailla Second Lifessa jo toimivien opettajien kokemuksia. Second Lifessa keskustelun lisäksi saat taustatietoa sometu-yhteisön Second Life -ryhmässä.SECOND LIFEN KÄYTTÖ OPETUSVERKOSSA

Koulujen nettiyhteydet on suunniteltu perinteiseen internet-käyttöön. Niissä ei kaistanleveys välttämättä riitä Second Life -käyttöön, ja tietokoneiden näytönohjaimet ovat vaatimattomat. Haastavin ongelma voi piillä kuitenkin siinä, että tietohallinto on päättänyt pitää Second Lifen kannalta välttämättömät verkkoportit suljettuna varoessaan verkkoon tunkeutujia ym. Varsinkin yhteys ääntä välittävään Vivox-järjestelmään saattaa vaatia erikseen klikatun hyväksynnän. Second Life -projektia suunniteltaessa onkin muistettava tarkistaa it-tuelta onko virtuaalimaailmaan ylipäätään mahdollista päästä koulun verkosta.

Second Life -selainohjelma eli Viewer2 päivittyy aika ajoin, niin että virtuaalimaailman käyttö vanhalla versiolla estyy. Selvitä ennen kurssin alkua kenellä on oikeudet asentaa tarvittaessa ohjelmiston uusi versio. Nykyisin selain tarkistaa version käynnistyessään, ja tarvittaessa noutaa ja asentaa uuden version automaattisesti ja varsin nopeasti, jos käyttöoikeudet sen vain sallivat.

Second Lifessa jokainen avatar on henkilökohtainen. Opettaja ei voi luoda yleisiä kokeilu- tai oppilastunnuksia. Jos samasta IP-osoitteesta luodaan tai käytetään samanaikaisesti useita tunnuksia, saattaa Second Life -palvelin ilmoittaa, ettei se ole sallittua. Tästä syystä on syytä lähettää Linden Labille ennakkoon "Ticket" kirjautumalla omaan Dashboardiin ja valitsemalla Help-valikosta Submit a Ticket. Selosta käyttötilanne ja pyydä, että koulun IP-osoite merkitään sallituksi ("white listed").NETIKETTI JA TEKIJÄNOIKEUDET

Verkkoviestinnän pelisäännöt eli netiketti on tärkeä osa onnistunutta viestintää ja toimintaa netissä. Lisätietoa avoimen ja yhteisöllisen median erityispiirteistä on tarjolla esimerkiksi SomeOpistossa.

Vahva läsnäolon kokemus ja hetkessä elämisen tunne voi helposti viedä mukanaan. Kuten monessa muussakin nettipalvelussa, käyttäjä on usein yksin kotona omassa huoneessaan ja kokee voivansa viestiä jopa piittaamattomasti, mutta onkin verkon kautta julkisessa virtuaalisessa tilassa ja näin vastuussa sanomisistaan.

Second Life herättää ristiriitaisia tunteita, koska sitä käytetään niin monin eri tavoin. On hyvä keskustella oppilaitoksen johdon kanssa virtuaalimaailman käyttöönotosta. Siinä yhteydessä on laadittava pelisäännöt sekä virtuaalimaailmassa toimimiseen että mahdolliseen huoltajien informointiin. Paras tilanne on, jos oppilaitos on laatinut sosiaalisen median strategian, joka linjaa yleiset toimintaohjeet internetin käyttöön oppimisympäristönä.

Second Lifen ikäraja laski vuoden 2011 alussa 13:een ikävuoteen. 13-15-vuotiaiden mahdollisuus toimia virtuaalimaailmassa on rajoitettu heidän oman oppilaitoksensa tontille. 16-18-vuotiaat voivat liikkua vapaammin, mutta eivät kuitenkaan pääse Adult-luokiteltuihin simeihin. Tarkemmat tiedot täällä.

Tekijänoikeuksien osalta virtuaalimaailmassa pätevät samat säännöt kuin reaalimaailmassa ja internetissä yleensäkin. Lisäohjeita ja linkkejä SomeOpisto-wikissä, ks. väliotsikko Tekijänoikeudet opetustyössä.


Linden Labin ohjeet oppilaitostoimijoilleOPPILAITOSKÄYTTÖ: OPPIMISTEHTÄVÄ

1. Second Lifen oppilaitoskäytön reunaehdot
Selvitä kuntasi / opetustoimen tietohallinnosta vaatiiko SecondLifen käyttö erityisiä teknisiä toimenpiteitä ja mahdollisesti päätöstä joltakin instanssilta.

2. Onko hyvän netiketin noudattaminen helpompaa vai vaikeampaa virtuaalimaailmassa kuin netin perinteisillä foorumeilla kuten keskustelupalstoilla ja chateissä? Miten netiketti tulee ottaa huomioon kurssisuunnittelussa?

Tee oppimistehtävät ja kirjoita 2. osatehtävästä keskusteluun 7. jakso: netiketti virtuaalimaailmassa. Kommentoi lisäksi ainakin yhden kurssitoverisi viestiä.