Sanasto

Sanasto


AO (Animation Overrider)
Avattarellle puettava objekti, useimmiten kävely- ja seisomistyyliä henkilökohtaistava skriptikokonaisuus.

Avatar
Tietokoneen käyttäjän luoma hahmo, jonka välityksellä virtuaalimaailmassa liikutaan, toimitaan ja kommunikoidaan. Avatarella on yksilöllinen nimi, lisäksi sille mahdollista luoda yksilöllinen ulkoasu ja kommunikointitapa.

Call
Avatar voi puhua ääneen valitsemilleen avattarille Call-toiminnon avulla.

Edufinland
Edufinland-saaristo on suomalaisten oppilaitosten keskittymä Second Life -virtuaalimaailmassa.

Hiekkalaatikko (Sandbox)
Paikka, joissa kuka tahansa voi rezzata objekteja ja näin harjoitella rakentamista.

IM (Instant Message)
Avattarien välinen pikaviesti.

Inventory
Inventory on avattaren henkilökohtainen kansio, johon tallentuvat kaikki avattaren tavarat, kuvat, maamerkit, vaatteet, opetusvälineet jne.

LM (Landmark)
Maamerkki eli jonkin tietyn kohteen sijainti Second Lifessä. Maamerkkejä voi tallentaa oman Inventoryn Landmarks-kansioon.

Linden Dollar (L$)
Second Lifen virtuaalinen rahayksikkö. Linden-dollareiden vaihtokurssi on noin 100 L$ = 0,34 €.

Linden Lab
Yksityinen yritys, Second Life -virtuaalimaailman kehittäjä ja ylläpitäjä.

Map (Mini-Map, World Map)
Mini-Map on kartta, josta näkyy lähialue. World Map on koko virtuaalimaailman laajuinen kartta.

Nearby Chat
Nearby Chat -ikkunassa näkyy lähialueella (20 m) käytävä avatarten julkinen IM-keskustelu (yksityisviestit eivät näy Nearby Chat -ikkunassa).

Parcel
Simin osa, tontti.

Primitiivi
Second Lifessä luotava objekti eli 'rakennuspalikka'.

Profiili
Profiili on avattaren käyntikortti. Avattaren profiili-ikkunassa avattaren omistaja voi ilmoittaa itsestään haluamiaan tietoja (esim. nimi, kuva, www-sivu) ja lisätä näkyville mielenkiintoisia maamerkkejä.

Rez, Rezzata
Tuoda objekti näkyviin virtuaalimaailmaan vetämällä se inventorystä maahan.

Ryhmä
Avatar voi liittyä esimerkiksi oman oppilaitoksensa tai kurssinsa ryhmään. Ryhmiä voi etsiä hakutoiminnolla tai toisten avatarten profiileista.

Second Life
Sosiaalisen median väline ja 3D-virtuaalimaailma, jonka sisältö on kokonaisuudessaan siellä toimivien asukkaiden eli avattarien luomaa. Second Lifen omistaa yksityinen yritys Linden Lab.

Sim
Saari, 256x256 metrin kokoinen itsenäinen alue Second Lifessä.

Skripti
Second Lifessa objektien toimintaa ja vuorovaikutusta voidaan ohjailla skripteillä. Niillä voidaan saada objekti ottamaan tai antamaan jotakin, keskustelemaan avatarin kanssa tai vaikka teleporttaamaan avatar

SLurl
SLurl-osoite (Second Life Uniform Resource Locator) ilmaisee tietyn kohteen sijainnin (koordinaatit) virtuaalimaailmassa.

Teleporttaaminen
Avatar siirtyy sijainnista toiseen teleporttaamalla.

Viewer
Second Lifen käyttöön tarvittava katseluohjelma. Yleisin ja sovelluksen ylläpitäjän suosittelema katseluohjelma on nimeltään Viewer 2. Uusimman version Viewer 2 -katseluohjelmasta voit ladata koneellesi Second Lifen asennussivulta.

Virtuaalimaailma
Tietokoneella luotu virtuaalinen tila, joissa tietokoneen käyttäjä liikkuu avatar-hahmonsa välityksellä. 3D-ympäristö, jossa ei ole selvää pelillistä toiminnan rakennetta.

Voice Chat
Second Lifessä avattaret voivat kommunikoida myös omalla äänellään. Äänen käyttöön tarvitset kuulokemikrofonisetin.