Opi toinen elämä -wikimateriaali ja tekijätOpi toinen elämä -materiaali on Kielitaituri-hankkeen rahoittama wikisivusto, joka ohjaa ja opastaa Second Life -virtuaalimaailman opetuskäytöstä kiinnostuneita. Sivustoa saa päivittää ja käyttää vapaasti omassa opetustyössä sekä opiskelussa. Tämän wikin käyttö on kuitenkin rajoitettu edellä mainittuun toimintaan. Wikin sisältöä tai kuvia ei saa käyttää muussa yhteydessä ilman tekijöiden lupaa.

Kielitaituri-hanke on päättynyt.Wikimateriaalin toteutus:
Mari Saarinen (Second Lifessä avatar Maryanne Jules) - sähköposti email.maryanne@gmail.com
Esko Lius (Second Lifessä avatar Esko Levee) - sähköposti esko.levee@gmail.com

tekijät.png


Kielitaituri ja ILO OPPIA! -opistoverkosto


kt_etusivu.gif

Kielitaituri (www.ilooppia.fi/kielitaituri) on Opetushallituksen rahoittama ja ILO OPPIA! -verkoston hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on lisätä ja edistää yhteisöllisten, erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sosiaalisia medioita hyödyntävien uusien oppimisympäristöjen käyttöä kielten oppimisessa. ILO OPPIA! -verkosto muodostuu yhdeksästä varsinaissuomalaisesta kansalais- ja työväenopistosta:

Auralan kansalaisopisto
Auranlaakson kansalaisopisto
Kaarinan kansalaisopisto
Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto
Naantalin opisto
Paimion kansalaisopisto
Raision työväenopisto
Saariston kansalaisopisto
Väståbolands medborgarinstitut

Kielitaituri-hanketta koordinoi Raision työväenopisto.

Yhteystiedot
Raision työväenopisto
Kirkkoväärtinkuja 18, 21200 RAISIO
Puh. (02) 434 3612

Lisätietoja Kielitaituri-hankkeesta:
Kielitaituri-hanke on hallinnollisesti päättynyt, mutta tuotosten käyttö opetuksen tukena jatkuu sekä opistoverkostossa että sen ulkopuolella. Lisätietoja antaa tarvittaessa ILO OPPIA! -opistoverkosto: Gitte Enqvist (etunimi.sukunimi[at]raisio.fi) tai Mari Saarinen (etunimi.sukunimi[at]kaarina.f).


Oppimisymparistot_vaaka.JPG